Informace určené pro pacienty

V této sekci postupně naleznete užitečné informace pro Vás – pacienty- převážně z oblasti onkologie, obezity, orgánových transplantací, anémie, osteoporózy, neurologických onemocnění a prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO). 

Opouštíte stránky medonet.cz a odcházíte na externí stránky, za jejichž obsah ručí provozovatel.
Onkologická onemocnění

V České republice žije přibližně 450 000 pacientů, kteří mají nebo v minulosti měli onkologické onemocnění. Každoročně je diagnostikováno kolem 76 000 onkologických onemocnění a přibližně 27 000 pacientů v naší zemi na zhoubný nádor zemře.

Opouštíte stránky medonet.cz a odcházíte na externí stránky, za jejichž obsah ručí provozovatel.
Kardiovaskulární riziko

Mezi hlavní rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění (KVO) se zahrnuje: 

  • Hypertenze
  • Kouření cigaret
  • Obezita (BMI≥30)
  • Sedavý způsob života = fyzická inaktivita
    Opouštíte stránky medonet.cz a odcházíte na externí stránky, za jejichž obsah ručí provozovatel.
Anémie

Anémie neboli chudokrevnost se nazývá stav projevující se souborem příznaků, při kterém je v krvi snížený počet červených krvinek a množství krevního barviva.

Opouštíte stránky medonet.cz a odcházíte na externí stránky, za jejichž obsah ručí provozovatel.
Orgánové transplantace

Transplantace znamená přenos určitého orgánu nebo tkáně z těla jednoho člověka do druhého. Cílem transplantace je, aby přenesený orgán nebo tkáň v těle příjemce nahradily chybějící funkce, které vlivem onemocnění zanikly. V současnosti se nejčastěji transplantují ledviny, játra, srdce, plíce a slinivka břišní.

Opouštíte stránky medonet.cz a odcházíte na externí stránky, za jejichž obsah ručí provozovatel.
Osteoporóza

Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí. V důsledku tohoto jevu dochází u lidí trpících tímto onemocněním k četnějším zlomeninám. Slovníky a lexikony uvádějí osteoporózu jako takzvané "řídnutí kostí".

Opouštíte stránky medonet.cz a odcházíte na externí stránky, za jejichž obsah ručí provozovatel.
Parkinsonova nemoc

Příčiny vzniku Parkinsonovy nemoci nejsou do dnešní doby známé. Již v roce 1817 popsal anglický lékař James Parkinson 6 případů onemocnění, projevu-jících se třesem, zpomalením hybnosti a poruchou stoje a chůze.

Opouštíte stránky medonet.cz a odcházíte na externí stránky, za jejichž obsah ručí provozovatel.
Obezita

Obezitou a nadváhou je v současné postiženo více jak 57 % dospělé populace. Obezitu nelze vnímat jen jako zmnožení tuku v těle, ale spíše jako chronické onemocnění, spojené s řadou jiných poruch. Jde o významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí.

Opouštíte stránky medonet.cz a odcházíte na externí stránky, za jejichž obsah ručí provozovatel.