Jsme zavedená česká farmaceutická společnost zaměřená na marketing, vzdělávání a prodej v oblasti zdravotnictví a farmacie. 

Na rozvoji společnosti Medonet Pharma s.r.o. se podílí pracovníci se zkušenostmi z velkých farmaceutických společností. Cílem společnosti Medonet Pharma je vytvářet otevřené a motivační prostředí, s důrazem na vzájemnou spolupráci a fair-play, kde jsou zaměstnanci respektováni, motivováni k vyšším výkonům a náležitě oceňováni.

vzájemná spolupráce  

PRODUKTY/VPOIS

Zde naleznete informace o produktech společnosti Roche ve správě Medonet Pharma s.r.o. registrovaných v České republice.

O léčivech pro oborníky ve zdravotnictví
Veřejně přístupná odborná informační služba
Hlášení nežádoucích účinků

Více...

PRO PACIENTY

pro pacienty

V této sekci postupně nalezne-te zajímavé informace pro Vás pacienty- převážně z oblasti onkologie, kardiovaskulárních one-mocnění (KVO), obezity, osteoporózy, anémie, Parkinsonovy nemoci a orgánových transplantací.

Více...

KONTAKT

kontakt

MEDONET Pharma s.r.o.

Boženy Němcové 9
678 01 Blansko, Czech Republic

Tel: (+420) 516 412 333
Fax: (+420) 516 412 333

mail: info@medonet.cz

Více...
Opouštíte stránky medonet.cz a odcházíte na externí stránky, za jejichž obsah ručí provozovatel.